Wiki Auto - Dodge RSS2005 Dodge Caravan Specifikace baterie

Jaké jsou specifikace baterie pro Dodge Caravan z roku 2005? Číslo skupiny velikosti baterie, hodnocení studené startovací intenzity (CCA) a hodnocení rezervní kapacity (RC) nebo hodnocení ampérhodin (AH) najdete na štítku baterie originálního vybavení na vašem Dodge Caravan z roku 2005. Ujistěte se, že náhradní baterie má správné číslo skupiny, stejně jako hodnocení CCA a RC nebo AH, které se rovnají nebo překračují specifikaci původního vybavení pro servisované vozidlo. Níže jsou podrobněji popsány velikosti a hodnocení baterií. Velikost skupiny - Vnější rozměry a umístění baterie odpovídají normám stanoveným Mezinárodní radou pro baterie (BCI). Každá baterie má přiřazeno číslo velikosti skupiny BCI ...

pokračovat ve čteníŠestihranné matice kola pro všechny modely Dodge 2019–2020

Hledáte specifikace šestihranných matic kol na vašem Dodge? Přečtěte si níže uvedenou tabulku Šestihranné matice kola pro všechny modely Dodge 2019–2020, sestavenou společností Sparky Express. Důrazně doporučujeme zkontrolovat přesné informace ve své uživatelské příručce Dodge, když hledáte šestihranné matice kola. Při práci na vozidle je nutné dodržovat doporučené údaje výrobce, abyste předešli poškození vozidla nebo zranění osob.

pokračovat ve čteníSpecifikace závitu šroubu kola pro všechny modely Dodge 2019–2020

Hledáte specifikace závitu šroubu kola na vašem Dodge? Přečtěte si níže uvedené specifikace závitu šroubu kola pro všechny modely Dodge 2019–2020, sestavené společností Sparky Express. Při hledání specifikací závitu šroubu kola důrazně doporučujeme prostudovat si uživatelskou příručku Dodge. Při práci na vozidle je nutné dodržovat doporučené údaje výrobce, abyste předešli poškození vozidla nebo zranění osob.

pokračovat ve čteníSpecifikace vývrtu náboje kola Dodge pro všechny modely 2019--2021

Hledáte specifikace vrtání náboje na vašem Dodge? Podívejte se níže na tabulku Specifikace vývrtů náboje kola Dodge 2019-2021, kterou sestavil Sparky Express. Důrazně doporučujeme, abyste si při hledání specifikací otvoru v náboji kola zkontrolovali přesné informace v uživatelské příručce Dodge. Při práci na vozidle je nutné dodržovat doporučené údaje výrobce, abyste předešli poškození vozidla nebo zranění osob.

pokračovat ve čteníVzor šroubu kola Dodge pro všechny modely 2019--2021

Hledáte vzor šroubu kola na svém Dodge? Přečtěte si níže uvedenou tabulku modelů šroubů kol Dodge 2019-2021 sestavenou společností Sparky Express. Při hledání specifikací vzoru šroubu kola důrazně doporučujeme prostudovat si uživatelskou příručku Dodge. Při práci na vozidle je nutné dodržovat doporučené údaje výrobce, abyste předešli poškození vozidla nebo zranění osob.

pokračovat ve čtení